Mona Hatoum , Art Icon Award 2018

2019-09-28T17:26:27+02:00